אודות יומנים

צוות "יומנים" שמח להציג לכם פרויקט אינטרנטי ייחודי שנועד ליצור רשת חינוכית אחידה לכלל משתתפי התהליך החינוכי

פרויקט ייחודי

יומנים" פותח בהתאם לתפיסה חינוכית ייחודית ולכן אין לו אח ורע בעולם. ייחודיות של "יומנים" מאושרת על ידי 22 רישומים במרשם זכויות היוצרים העולמי"

אנחנו עושים את החיים הבית ספריים נוחים

יצרנו כלי אשר במובנים רבים הופך את תהליך ניהול החינוך מבצעי יותר ונוח ומאפשר בו-זמנית ובמהירות לעדכן את כל משתתפי התהליך אודות השינויים השוטפים בבית הספר

הפורטל הנו נוח בצורה המירבית לכל משתמשי האינטרנט בכל הרמות. "יומנים" משתפר ומשתכלל בהתמדה ואנו מקדמים בברכה כל הצעה לפיתוחו

מוגן ומאובטח

יומנים" מאפשר גישה למערכת אך ורק לפי קוד מיוחד שמוסרים במוסד החינוכי. תוכן המדורים הנגישים לכל המשתמשים מבוקר על ידי מנהלי הרשת על מנת למנוע את הופעת מידע ופרסומות לא רצויים"

ניתן לצפות באישור משרד החינוך כאן

קישורים שימושיים לשעת חירום

חוברת הנחיות למידה בחירום

היערכות בעלי תפקידים לחירום

פורטל בית ספרי ככלי לימודי לשעת חירום

קישורים לאתרי חינוך ומדע

אתר גלים

אתר אופק של מט"ח

בריינפופ אתר מדעים

לעניין - אתרים לילדים

המלצות לאתרי ילדים לשעות הפנאי

קהילת מובילי תקשוב עירונית

למורים

משרד החינוך

פורום למורים

הסתדרות המורים

ארגון המורים

תללי"ם אתר המורים

מרכז ארצי למורים במתמטיקה בחינוך על יסודי

שאלון בנושא תקשוב