מוגנות

אנו מקדישים תשומת לב רבה למוגנות המשתמשים ברשת יומנים ולאבטחת המידע המפורסם בה.

 הרשמה לפי קודי הזמנה בלבד

משתמשי יומנים החדשים מוספים אך ורק על ידי מנהלי בתי הספר, דבר המבטיח מידור גורמים זרים. תלמידים, מורים והורים נרשמים ברשת לאחר קבלת קודי ההזמנה בבית הספר. כל הקודים שמורים אצל הנהלת בית הספר ואינם ניתנים לפרסום. על מנת להשלים את ההרשמה ברשת לא זו בלבד שהמשתמשים מזינים את קוד ההזמנה, אלא גם מאשרים את פרטיהם האישיים.

 הגדרות פרטיות אישיות

כל משתמש רשאי להגדיר הרשאת גישה לפרטיו האישיים, אולם בתוך בית הספר המנהל תמיד מודע לכל פעולות התלמידים. זה מאפשר לבקר את התנהגות התלמידים בפרויקט ולהגן עליהם מפני מידע לא רצוי

 בקרה וניהול תכנים

תוכן המדורים הנגישים לכלל משתתפי הרשת מבוקר על ידי בקרי מערכת יומנים על מנת למנוע הופעת חומרים לא רצויים וחומרים שעלולים להפר את תקנון האתר

 אחסון נתונים

שרתי יומנים נמצאים בחוות השרתים של חברת בזק בינלאומי, זכיינית של משרד החינוך, אחת מחוות השרתים הטובות ביותר בישראל שמספקת מערכת גישה מדורגת העונה על דרישות אבטחת המידע הנוקשות של משרד החינוך

ניתן לצפות באישור על אירוח בחוות הדעת מבזק בינלאומי כאן