יומן אלקטרוני של תלמיד

(לכול תלמיד ביומן נגישים כול הציונים שהוא מקבל בכול המקצועות. אפשר לצפות בציונים לפי מקצועות הלימוד ולפי תקופה מסוימת (שבוע, רבעון.

כמו כן נגישים גם ציונים מסכמים.

כול הציונים שמקבל התלמיד נגישים גם להוריו.