שיעורי בית

הפונקציה של שיעורי הבית מאפשרת למורים לתת את המטלות ולשלוט על מהלך של ביצוען, ולתלמידים – לבצע את המטלה והישר מתוך היומן לשלוח את התוצאות למורה. גם ההורים יכולים לראות את שיעורי הבית שקיבלו ילדיהם.

רשימת שיעורי הבית

למורה יש גישה לארכיב של שיעורי הבית של כל בית-הספר. הוא יכול לצפות בשיעורי הבית שחילק לתלמידיו והן בשיעורי הבית של כיתות אחרות בהן משמש כמורה מחליף.

לתלמיד יש גישה לשיעורי הבית שלו. שיעורי הבית שנעשו ואלה שלא נעשו מוצגים בנפרד.

יצירת שיעורי הבית

המורה יוצר שיעורי הבית החדשים באמצעות אשף של ״צעד אחרי צעד״.

צפייה בשיעורי הבית

בשיעורי הבית שיצר המורה רואה את פרטי המטלה, רשימת התלמידים להם ניתנה המטלה ומצב הביצוע של כל תלמיד ותלמיד.

לגבי כל תלמיד ישנה גישה לכלל הפעולות הנעשות במסגרת המטלה.