יומן אלקטרוני של מורה

היומן מאפשר למורים לתת ציונים לאותן הכיתות בהן הם מלמדים ואם בידיהם סמכויות של מנהל המערכת הם יכולים לתת ציונים לכל כיתה בבית-הספר.

מנגנון מתן הציונים נעשה מוחשי ונוח ביותר.

למורה יש נגישות לדוחות ודיווחי הישגים השונים הן של כול הכיתה והן של תלמידים נפרדים.

דף שיעור

לכל שיעור יש דף שבאמצעותו המורה יכול לשלוט על שיעורי הבית והעבודות של התלמידים במהלך השיעור והן לרשום נוכחות וציונים.