ספריה

בספריית יומנים נמצאות אלפי יצירות ספרות יפה, בראש ובראשונה אלה שנלמדות במסגרת תוכנית הלימודים.

קטלוג של יצירות הספרות

קטלוג נוח מאפשר לאתר במהירות את היצירות לפי ז"אנר, שם היצירה או שם המחבר.

דף היצירה

בדף היצירה ניתן להכיר בקצרה את תולדות חייו של המחבר, לקרוא את היצירה עצמה ולהשאיר חוות דעת.