הודעות

כל המשתמשים ביומנים יכולים להתכתב ביניהם.

בהתכתבות עם כל משתמש קיימת אפשרות נוחה לחיפוש וניווט בין ההודעות.