מודעות של בית ספר

יומנים מאפשר ליצור מודעות של בית הספר שנועדות לכלל בית הספר או שמא לקבוצות נבחרות של משתמשים.

הגדרות המודעה

לכל מודעה, מלבד הכותרת והמלל, ישנן גם הגדרות של קהל הצופים ותצוגת המודעה. הגדרות אלה מאפשרות לבחור את המשתמשים להם תוצג מודעה בדפים האישיים שלהם.

פרסום מודעה

כל המודעות שמיועדות למשתמש מוצגות בדף הבית של יומנים בבמדור מיוחד.