עיתון בית ספרי

מודול "עיתון בית-ספרי" מאפשר לכל בית-ספר ליצור עיתון אלקטרוני לצורך פרסום מידע מגוון ומפורט אודות המוסד עצמו והפעילות שמתנהלת בו. הגדרות המודול מאפשרות להנגיש את גיליונות העיתון הן למשתתפי הפרויקט בתוך המוסד החינוכי בלבד והן לכל משתמשי רשת האינטרנט תוך הגשת העיתון לחוג קוראים רחב יותר.

הגדרות

הגדרת מועד פרסומו, ואת הגדרת הראיותו של העיתון בשלב המוקדם של יצירתו.

מה יש בתוך העיתון

כל עמוד בגיליון הוא יחידה עצמאית הניתנת לעריכה עם אפשרות ליצירת רקע לטקסט ופרסום תמונות, קבצי שמע, סרטונים וקבצי אנימציה.

ניתן לערוך את הקבצים המצורפים ואת הטקסט של העיתון.עיתון עשוי להכיל דפים רבים. למעבר בין דפים נוח.

בכל עמוד יש קישור. ככה אתה יכול לחלוק עם משתמשים אחרים.

פרסום של העיתון

כל העיתונים שפורסמו מוצגים במדור של בית הספר "עיתון".

עיתון בית-ספרי הנו עיתון ירוק וגם כלי שחוסך כסף על מוצרים שמהם ובעזרתם מפיקים עיתון מנייר והדפסתו.

עיתון בית-ספרי הנו אמצעי מושלם לעידוד ופיתוח היצירתיות של התלמיד והמורה.

ואם כבר בעיתון אנו עסקינן, יש צורך במערכת שמורכבת מכתבים ועורכים.