מערכת שעות

מערכת השעות תומכת בכל סוגי של תקופות הדיווח:מחציתות, רבעון, טרימסטר, סמסטר. יומנים מאפשר ליצור מערכת שעות שבועית, ניתן לחלק אותה גם לפרקי זמן אחרים, ליצור מערכת קבוצתית ואף שכבתית. מנגנון שינויים נוח מאפשר לבטל ולהעביר שיעורים, להחליף מורה וכיתה.

מערכת שעות אישית

לתלמידים ולמורים ניתנת גישה למערכת השעות האישית שלהם. למורים ניתנת גישה גם למערכת השעות של מורים אחרים בבית הספר.

עורך מערכת השעות

העורך מאפשר להעביר בקלות את מערכת השעות הקיימת של בית הספר אל תוך יומנים.