<שבט-אדר אי ה'תשע''ט פברואר 2019 >
יום איום ביום גיום דיום היום ושבת
27
כ''א שבט
28
כ''ב שבט
29
כ''ג שבט
30
כ''ד שבט
31
כ''ה שבט
1
כ''ו שבט
2
כ''ז שבט
3
כ''ח שבט
4
כ''ט שבט
5
ל' שבט
6
א' אדר אי
7
ב' אדר אי
8
ג' אדר אי
9
ד' אדר אי
10
ה' אדר אי
11
ו' אדר אי
12
ז' אדר אי
13
ח' אדר אי
14
ט' אדר אי
15
י' אדר אי
16
י''א אדר אי
17
י''ב אדר אי
18
י''ג אדר אי
19
י''ד אדר אי
20
ט''ו אדר אי
21
ט''ז אדר אי
22
י''ז אדר אי
23
י''ח אדר אי
24
י''ט אדר אי
25
כ' אדר אי
26
כ''א אדר אי
27
כ''ב אדר אי
28
כ''ג אדר אי
1
כ''ד אדר אי
2
כ''ה אדר אי
3
כ''ו אדר אי
4
כ''ז אדר אי
5
כ''ח אדר אי
6
כ''ט אדר אי
7
ל' אדר אי
8
א' אדר בי
9
ב' אדר בי