<כיסלו-טבת ה'תשע''ט דצמבר 2018 >
יום איום ביום גיום דיום היום ושבת
25
י''ז כיסלו
26
י''ח כיסלו
27
י''ט כיסלו
28
כ' כיסלו
29
כ''א כיסלו
30
כ''ב כיסלו
1
כ''ג כיסלו
2
כ''ד כיסלו
3
כ''ה כיסלו
חנוכה
4
כ''ו כיסלו
חנוכה
5
כ''ז כיסלו
חנוכה
6
כ''ח כיסלו
חנוכה
7
כ''ט כיסלו
חנוכה
8
ל' כיסלו
חנוכה
9
א' טבת
חנוכה
10
ב' טבת
חנוכה
11
ג' טבת
חנוכה
12
ד' טבת
13
ה' טבת
14
ו' טבת
15
ז' טבת
16
ח' טבת
17
ט' טבת
18
י' טבת
תענית
19
י''א טבת
20
י''ב טבת
21
י''ג טבת
22
י''ד טבת
23
ט''ו טבת
24
ט''ז טבת
25
י''ז טבת
26
י''ח טבת
27
י''ט טבת
28
כ' טבת
29
כ''א טבת
30
כ''ב טבת
31
כ''ג טבת
1
כ''ד טבת
2
כ''ה טבת
3
כ''ו טבת
4
כ''ז טבת
5
כ''ח טבת