<אדר בי-ניסן ה'תשע''ט אפריל 2019 >
יום איום ביום גיום דיום היום ושבת
31
כ''ד אדר בי
1
כ''ה אדר בי
2
כ''ו אדר בי
3
כ''ז אדר בי
4
כ''ח אדר בי
5
כ''ט אדר בי
6
א' ניסן
7
ב' ניסן
8
ג' ניסן
9
ד' ניסן
10
ה' ניסן
11
ו' ניסן
12
ז' ניסן
13
ח' ניסן
14
ט' ניסן
15
י' ניסן
16
י''א ניסן
17
י''ב ניסן
18
י''ג ניסן
19
י''ד ניסן
20
ט''ו ניסן
פסח
21
ט''ז ניסן
חול המועד פסח
22
י''ז ניסן
חול המועד פסח
23
י''ח ניסן
חול המועד פסח
24
י''ט ניסן
חול המועד פסח
25
כ' ניסן
חול המועד פסח
26
כ''א ניסן
שביעי של פסח
27
כ''ב ניסן
28
כ''ג ניסן
29
כ''ד ניסן
30
כ''ה ניסן
1
כ''ו ניסן
2
כ''ז ניסן
יום השואה
3
כ''ח ניסן
4
כ''ט ניסן
5
ל' ניסן
6
א' אייר
7
ב' אייר
8
ג' אייר
יום הזכרון
9
ד' אייר
יום העצמאות
10
ה' אייר
11
ו' אייר