<אייר-סיון ה'תשע''ט יוני 2019 >
יום איום ביום גיום דיום היום ושבת
26
כ''א אייר
27
כ''ב אייר
28
כ''ג אייר
29
כ''ד אייר
30
כ''ה אייר
31
כ''ו אייר
1
כ''ז אייר
2
כ''ח אייר
יום ירושלים
3
כ''ט אייר
4
א' סיון
5
ב' סיון
6
ג' סיון
7
ד' סיון
8
ה' סיון
9
ו' סיון
שבועות
10
ז' סיון
11
ח' סיון
12
ט' סיון
13
י' סיון
14
י''א סיון
15
י''ב סיון
16
י''ג סיון
17
י''ד סיון
18
ט''ו סיון
19
ט''ז סיון
20
י''ז סיון
21
י''ח סיון
22
י''ט סיון
23
כ' סיון
24
כ''א סיון
25
כ''ב סיון
26
כ''ג סיון
27
כ''ד סיון
28
כ''ה סיון
29
כ''ו סיון
30
כ''ז סיון
1
כ''ח סיון
2
כ''ט סיון
3
ל' סיון
4
א' תמוז
5
ב' תמוז
6
ג' תמוז