אישים

ולדיסלב חמלניצקי
מנכ"ל
מתכנתת
עורך לשוני בשפה הערבית
מנהל פיתוח, מתכנת
מתכנת
בודקת תוכנה
מנכ"ל
מנהלת שיווק והטמעה

פעילות: